MultiSport

Warunkiem korzystania z karty MultiSport w Szkole Tańca Fallaway z Opola jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu:

  1. Kartą MultiSport może posługiwać się tylko i wyłącznie jej Użytkownik.
  2. Karta jest imienna i może z niej korzystać jedynie właściciel karty.
  3. Bezpośrednio przed każdymi zajęciami Użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia się do osoby prowadzącej zajęcia i podpisania listy Benefit Systems.
  4. Użytkownik karty winien okazać dokument ze zdjęciem, a karta musi być podpisana.
  5. Nie można korzystać z więcej niż jednych zajęć w ciągu jednego dnia.